STRONY INTERNETOWE OPARTE NA WORDPRESS

Obsługa podstawowego edytora w Wordpressie

Dodajemy: nagłówki, teksty, zdjęcia, filmy, przyciski...